Služby pre výrobcov

Zachovávame prírodné zdroje. Chránime životné prostredie. Environmentálna udržateľnosť je náš záväzok.

Elektrotechnická výroba je komplexný proces, vyžadujúci veľké množstvo vzácnych materiálov. Našou úlohou je tieto materiály z Vášho odpadu vrátiť na začiatok výroby ako vstupy. Máme dlhoročné skúsenosti, vďaka ktorým Vám vieme ponúknuť najlepšie podmienky pre Váš priemyselný elektroodpad. Zabezpečíme zberné nádoby na Váš odpad, jeho transport na našu prevádzku, ekologické zhodnotenie a administratívno-legislatívny proces jeho recyklácie.

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Vďaka spojeniu globálneho know-how spoločnosti Supportive recycling group a efektívneho spracovania odpadu v našej vlastnej prevádzke sme vhodným partnerom pre všetky elektrotechnické spoločnosti v strednej Európe. Zabezpečíme zberné nádoby na Váš odpad, jeho transport na našu prevádzku, ekologické zhodnotenie a administratívno-legislatívny proces jeho likvidácie.

Uvedomujeme si, že Vaša značka „brand“ je výsledkom mnohoročnej práce a úsilia Vašich zamestnancov. Disponujeme kompletným technologickým vybavením a zabezpečíme, aby Váš produkt prešiel ekologickým a ekonomicko-účinným spracovaním s dôrazom na likvidáciu komerčnej hodnoty uloženej vo výrobku. Rovnako dbáme na zničenie všetkých dát obsiahnutých vo výrobkoch. Váš odpad je neustále pod naším dohľadom, disponujeme bezpečnostným a kamerovým systémom, odpad zvážame vlastnými vozidlami alebo si najímame overených prepravcov s povolením na prevoz elektroodpadu v rámci EU.

Zabezpečujeme služby preširokú škálu priemyselných odvetví a obchodných sektorov, vrátane:

Spojte sa s nami

Potrebujte viac informácii?

Pošlite nám správu

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku.