Recyklujeme široké spektrum odpadov z  elektrických a elektronických zariadení.

Profesionálne a ekologické triedenie a spracovanie počas celého procesu nám umožňuje dosahovať vysoké materiálové a ekonomické zhodnotenie.


Čítať viac

Najnovšie technológie, moderné recyklačné riešenia a odborné znalosti v oblasti recyklácie nám umožňujú byť jednou z vedúcich spoločností v oblasti nákupu, spracovania a zhodnocovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení. 


Čítať viac

Supportive zabezpečuje bezpečnú a certifikovanú službu likvidácie dát v zhode s vyhláškou DIN 66399. Likvidácia sa realizuje v drvením v modernej drvičke dát.

Našim zákazníkom garantujeme absolútnu spoľahlivosť od prevzatia cez likvidáciu až po environmentálne šetrnú recykláciu zariadení na ukladanie dát.


Čitať viac

Sme partnerom skupiny Supportive Recycling Group. Štyri prevádzky v Európe, globálni partneri a naši zákazníci - od malých podnikateľov až po medzinárodné spoločnosti sa spoliehajú na dlhoročné skúsenosti a komplexné recyklačné riešenia.


Čítať viac

Spracovanie elektronických odpadov s obsahom drahých kovov predstavuje záverečnú fázu recyklácie.

Výsledok a efektivita tejto fázy je ale veľmi závislá od kvality predchádzajúceho spracovania, ako sú napr. zber, triedenie a homogenizácia vstupného materiálu.


Čítať viac

Ako špecialista na legálne vyhovujúci spôsob prepravy elektronického odpadu ponúkame svojim zákazníkom kompletné logistické riešenia.

Od poskytnutia nádob a kontajnerov, cez kusové zásielky, čiastočné alebo úplné nalodenie kontajnerov medzinárodnej lodnej prepravy - naša komplexná logistická sieť umožňuje zvoliť najvhodnejšiu možnosť pre Vás.


Čítať viac

ISO 9001 SK/EN
Certifikát ISO 9001
ISO 14001 SK/EN
Certifikát ISO 14001

Lehota 460
951 36 Lehota
Slovenská Republika

IČO: 36527581
IČ DPH: SK2020147778

Email:
ofir@ofir.sk