Recyklujeme
elektroodpad

Zachovávame prírodné zdroje. Chránime životné prostredie. Environmentálna udržateľnosť je náš záväzok.

11

krajín Európy a Ázie, v ktorých máme obchodné aktivity

1300

spracovného elektronického odpadu ročne

100

stálych korporátnych zákazníkov

25

rokov na trhu

Vytvárame lepšie environmentálne riešenia

Spoločnosť OFIR – Julio TABI s.r.o. je na trhu od roku 1998. Sme autorizovanou spoločnosťou v oblasti nakladania s odpadmi. Recyklujeme vyradené elektrické a elektronické zariadenia a priemyselný odpad z elektrotechnickej výroby. Naši zákazníci si cenia najmä profesionálny prístup a flexibilné riešenia vytvárané na mieru ich potrebám.

Politika kvality a životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti.

Bezpečná likvidácia
dát drvením

Ako odborníci na likvidáciu a recykláciu elektronických zariadením, naša spoločnosť ponúka bezpečnú a certifikovanú službu likvidácie dát v zhode s normou DIN 66399.

Služba drvenia hard-diskov

Bezpečný spôsob, ako dosiahnuť trvalé a nevratné zničenie dátových médií je drvenie (šrotovanie, skartovanie). V tomto prípade platí, že čím menšie kúsky, tým bezpečnejšie zničenie dát.

Naše riešenia pomáhajú logistickým firmám znižovať svoje náklady a tiež náklady svojich klientov a tým dosiahnuť konkurenčnú výhodu na trhu.

Firmy po celom svete sú vystavené konkurenčnému boju a snahám o znižovanie nákladov. Z toho dôvodu prenechávajú materiálový tok, skladovanie, distribúciu a reverznú logistiku špecializovaným spoločnostiam.

Logistika

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Spoločnosť OFIR – Julio TABI s.r.o. je na trhu od roku 1998. Sme autorizovanou spoločnosťou v oblasti nakladania s odpadmi.

Recyklujeme vyradené elektrické a elektronické zariadenia a priemyselný odpad z elektrotechnickej výroby. Naši zákazníci si cenia najmä profesionálny prístup a flexibilné riešenia vytvárané na mieru ich potrebám.

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad
ofir.sk - recyklujeme elektroodpad
ofir.sk - recyklujeme elektroodpad
ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Pošlite nám správu

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku.