Outsourcing odpadového hospodárstva

Zachovávame prírodné zdroje. Chránime životné prostredie. Environmentálna udržateľnosť je náš záväzok.

V našej firme sa snažíme zjednodušiť prácu našich obchodných partnerov. Keď prenecháte starostlivosť o Váš odpad na nás, môžete sa sústrediť na dôležitejšie veci.

V našej spoločnosti si uvedomujeme, že naši partneri majú rozličné požiadavky, preto sa snažíme byť maximálne flexibilný a každému zabezpečiť jedinečný servis.

Poskytujeme aj služby pre spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou, prostredníctvom našich dcérskych spoločností v štyroch krajinách vieme zabezpečiť služby odpadového hospodárstva v celej Európe.

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Výhody spolupráce s nami:

1

Jeden kontrakt, jeden zodpovedný pracovník

2

Odpadové hospodárstvo šité na Vás

3

Školenie a tréning Vašich zamestnancov

4

Reporting a legislatíva

Spojte sa s nami

Potrebujte viac informácii?

Pošlite nám správu

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku.