Služba likvidácie dát

Zachovávame prírodné zdroje. Chránime životné prostredie. Environmentálna udržateľnosť je náš záväzok.

Bezpečné a legislatívne vyhovujúce zaobchádzanie s dátami zákazníkov a korporácií je veľmi dôležité, zvlášť v ére stále narastajúcich objemov citlivých obchodných dát. Tieto dáta musia byť nielen chránené, ale v prípade potreby aj riadne a bezpečne odstránené, bez ohľadu na to, či ide o údaje na smartfónoch, tabletoch alebo na harddiskoch počítačov.

Bezpečný spôsob, ako dosiahnuť trvalé a nevratné zničenie dátových médií je drvenie (šrotovanie, skartovanie). V tomto prípade platí, že čím menšie kúsky, tým bezpečnejšie zničenie dát.

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Výhody spolupráce s nami:

Bezpečná likvidácia dát drvením

Spojte sa s nami

Potrebujte viac informácii?

Pošlite nám správu

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku.