Recyklácia elektrických a elektronických zariadení

Zachovávame prírodné zdroje. Chránime životné prostredie. Environmentálna udržateľnosť je náš záväzok.

Naša spoločnosť recykluje širokú škálu elektrických a elektronických zariadení. Profesionálny prístup a šetrný k životnému prostrediu a separácia a spracovania v celom reťazci recyklácie nám umožňuje dosiahnuť najvyššiu možnú mieru recyklácie.

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Príklady zariadení, ktoré recyklujeme:

Spojte sa s nami

Potrebujte viac informácii?

Pošlite nám správu

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku.