O nás

Zachovávame prírodné zdroje. Chránime životné prostredie. Environmentálna udržateľnosť je náš záväzok.

Profil spoločnosti

Spoločnosť OFIR – Julio TABI s.r.o. bola založená v roku 1998. Sme autorizovanou spoločnosťou v oblasti nakladania s odpadmi. Hlavnou činnosťou je spracovávanie vyradených elektrických a elektronických zariadení a priemyselného odpadu z elektrotechnickej výroby.

Spracovaním akéhokoľvek množstva odpadu je možné získať hodnotné suroviny, opätovne použiteľné pre výrobu nových výrobkov. Naše hodnoty sú preto jednoznačné: Ekológia – Efektivita – Financie.

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Serióznosť a ústretovosť

Naším cieľom je dlhodobo chrániť životné prostredie a neustále skvalitňovať spôsob recyklácie elektronického odpadu, zhodnocovať ho.

Budujeme tak úspešnú a stabilnú spoločnosť, ktorej štandardom aj naďalej bude riadiť sa princípami: serióznosti, ústretovosti a dlhodobej spolupráce. Naši zákazníci si cenia najmä profesionálny prístup a flexibilné riešenia vytvárané na mieru ich potrebám.

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť.

V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku. Úzko spolupracujeme so špecializovanými spoločnosťami zaoberajúcimi sa tavením kovov a recykláciou v Európe a vo svete.

Najmodernejšie technológie a vysoký know-how v oblasti spracovania OEEZ nám umožnili stať sa v tejto oblasti poprednou európskou spoločnosťou.

Efektívna recyklácia a životné prostredie

Zachovávame prírodné zdroje

Otázka efektívnej recyklácie surových materiálov je stále dôležitejšia a drží si v priemysle a v spoločenskom povedomí vysokú prioritu. Tu existuje výzva na optimalizáciu recyklačného procesu, aby sa zabezpečila účinná a vysoko efektívna recyklácia surových materiálov.

Naša spoločnosť prijíma túto výzvu na základe svojej odbornosti a know-how v klasifikácii surových materiálov vzhľadom na ich zloženie, cez profesionálny recyklačný proces, pridružené znižovanie znečistenia inými látkami vďaka používaniu moderných recyklačných technológií a obzvlášť vďaka kontinuálnemu školeniu našich zamestnancov.

Chránime životné prostredie

Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú vzácne kovy ako sú meď, striebro, zlato alebo paládium. Popri týchto hodnotných materiáloch ale obsahujú nebezpečné prvky, ktoré musia byť riadne zlikvidované s prísnym dohľadom na životné prostredie. Z tohto dôvodu, recyklácia týchto odpadov je zodpovedná úloha.

S našou kvalifikáciou, dlhoročnými skúsenosťami a používaním najmodernejších technológií berieme na seba zodpovednosť za šetrné správanie k životnému prostrediu – od zberu a prepravy materiálu, cez kvalifikované spracovanie a likvidáciu nebezpečných látok, až po efektívne ťaženie surových materiálov a vzácnych kovov pre opätovné použitie.

Systémy manažmentu

Politika kvality a životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Je permanentne a systematicky implementovaná do každej oblasti našej spoločnosti a prispieva najmä k účinnej a efektívnej práci, šetrnej k životnému prostrediu.

Vďaka tomuto prístupu garantujeme, že splníme alebo presiahneme kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov, dodávateľov a partnerov. Naše certifikáty slúžia ako dôkaz toho, že prijímame tieto výzvy a sú viditeľným znakom overenej kvality.

Supportive Recycling Group

Sme partnerom skupiny Supportive Recycling Group. S viac ako 80 zamestnancami na štyroch rôznych miestach Európy, spoločnosť zabezpečuje kompletné služby v oblasti recyklácie a spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Zberné dvory a servisné lokality sa nachádzajú na Slovensku, v Nemecku, Poľsku a v Turecku a spracujú ročne viac ako 20 000 ton materiálu, pričom ročný obrat presahuje 20 miliónov Eur.

Supportive recycling group je jednou z vedúcich európskych spoločností v oblasti obchodu a spracovania elektroodpadu. Spoločnosť úzko spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými rafinériami na drahé kovy a druhotné suroviny. Ako globálne etablovaná spoločnosť sa Supportive recycling group snaží zlepšovať svoju pozíciu na európskom trhu a zvyšovať konkurenčnú výhodu svojich obchodných partnerov.

Viac na https://de.sup-recycling.de/

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad
Servisné lokality a zberné dvory Supportive Recycling Group

Pošlite nám správu

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku.