Služby pre logistiku

Zachovávame prírodné zdroje. Chránime životné prostredie. Environmentálna udržateľnosť je náš záväzok.

Firmy po celom svete sú vystavené konkurenčnému boju a snahám o znižovanie nákladov. Z toho dôvodu prenechávajú materiálový tok, skladovanie, distribúciu a reverznú logistiku špecializovaným spoločnostiam.

Naše riešenia pomáhajú logistickým firmám znižovať svoje náklady a tiež náklady svojich klientov a tým dosiahnuť konkurenčnú výhodu na trhu.

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Naše špecializované služby:

celoštátna sieť

Naša celoštátna sieť špecializovaných dopravných a logistických spoločností nám umožňuje zvoliť optimálne riešenie pre vaše požiadavky. 

Popri logistike sa navyše naši odborníci postarajú o organizáciu sprievodných záležitostí ako sú monitoring, dokumentácia a preclenie.

Takto sme schopní zabezpečiť našim zákazníkom flexibilnú a bezpečnú prepravu v súlade s platnou legislatívou.

Chcete sa dozvedieť viac o našich logistických službách alebo máte otázky k legislatívnym záležitostiam ohľadom dopravných riešení pre elektronický odpad? 

Skontaktujte sa s nami e-mailom alebo telefonicky. Naši špecialisti Vám radi pomôžu.

Ako špecialisti v právne vyhovujúcej preprave elektronického odpadu ponúkame široké spektrum logistických služieb:

ofir.sk - recyklujeme elektroodpad

Poskytovanie kontajnerov pre elektronický odpad

Podľa vašich individuálnych požiadaviek, ponúkame poskytnutie kontajnerov ako súčasť našich logistických služieb pre zber, triedenie a skladovanie vášho elektronického a priemyselného odpadu. Kladieme veľký dôraz na vaše potreby pri voľbe vhodného kontajnera v závislosti na tom, či ide o špecifikosť samotného odpadu alebo priemyselného zamerania.
Spojte sa s nami

Potrebujte viac informácii?

Pošlite nám správu

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku.