O nás

Spoločnosť OFIR - Julio TABI s.r.o. bola založená v roku 1998. Je autorizovanou spoločnosťou v oblasti nakladania s odpadmi. Hlavnou činnosťou je spracovávanie vyradených elektrických a elektronických zariadení a priemyselného odpadu z elektrotechnickej výroby. Spracovaním akéhokoľvek množstva odpadu je možné získať hodnotné suroviny, opätovne použiteľné pre výrobu nových výrobkov. Naše hodnoty sú preto jednoznačné: Ekológia - Efektivita - Financie.

Serióznosť a ústretovosť

Cieľom spoločnosti OFIR - Julio TABI s.r.o. je dlhodobo chrániť životné prostredie a neustále skvalitňovať spôsob recyklácie elektronického odpadu, zhodnocovať ho. Budujeme tak úspešnú a stabilnú spoločnosť, ktorej štandardom aj naďalej bude riadiť sa princípami: serióznosti, ústretovosti a dlhodobej spolupráce.

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku. Úzko spolupracujeme so špecializovanými spoločnosťami zaoberajúcimi sa tavením kovov a recykláciou v Európe a vo svete. Najmodernejšie technológie a vysoký know-how v oblasti spracovania OEEZ nám umožnili stať sa v tejto oblasti poprednou európskou spoločnosťou. 

Rozhodnutím sa pre nás ako pre Vášho partnera sa súčasne rozhodnete pre ekonomicky silnú, inovatívnu, serióznu a ústretovú spoločnosť.

ISO 9001 SK/EN
Certifikát ISO 9001
ISO 14001 SK/EN
Certifikát ISO 14001

Lehota 460
951 36 Lehota
Slovenská Republika

IČO: 36527581
IČ DPH: SK2020147778

Email:
ofir@ofir.sk