Zachovávame prírodné zdroje, chránime životné prostredie

Zachovávame prírodné zdroje

Otázka efektívnej recyklácie surových materiálov je stále dôležitejšia a drží si v priemysle a v spoločenskom povedomí vysokú prioritu. Tu existuje výzva na optimalizáciu recyklačného procesu, aby sa zabezpečila účinná a vysoko efektívna recyklácia surových materiálov.

Naša spoločnosť prijíma túto výzvu na základe svojej odbornosti a know-how v klasifikácii surových materiálov vzhľadom na ich zloženie, cez profesionálny recyklačný proces, pridružené znižovanie znečistenia inými látkami vďaka používaniu moderných recyklačných technológií a obzvlášť vďaka kontinuálnemu školeniu našich zamestnancov.

Chránime životné prostredie

Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú vzácne kovy ako sú meď, striebro, zlato alebo paládium. Popri týchto hodnotných materiáloch ale obsahujú nebezpečné prvky, ktoré musia byť riadne zlikvidované s prísnym dohľadom na životné prostredie. Z tohto dôvodu, recyklácia týchto odpadov je zodpovedná úloha.

S našou kvalifikáciou, dlhoročnými skúsenosťami a používaním najmodernejších technológií berieme na seba zodpovednosť za šetrné správanie k životnému prostrediu - od zberu a prepravy materiálu, cez kvalifikované spracovanie a likvidáciu nebezpečných látok, až po efektívne ťaženie surových materiálov a vzácnych kovov pre opätovné použitie.

Seeding, growing
ISO 9001 SK/EN
Certifikát ISO 9001
ISO 14001 SK/EN
Certifikát ISO 14001

Lehota 460
951 36 Lehota
Slovenská Republika

IČO: 36527581
IČ DPH: SK2020147778

Email:
ofir@ofir.sk