Systémy manažmentu

Politika kvality a životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Je permanentne a systematicky implementovaná do každej oblasti našej spoločnosti a prispieva najmä k účinnej a efektívnej práci, šetrnej k životnému prostrediu. Vďaka tomuto prístupu garantujeme, že splníme alebo presiahneme kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov, dodávateľov a partnerov. Naše certifikáty slúžia ako dôkaz toho, že prijímame tieto výzvy a sú viditeľným znakom overenej kvality.

JQuery Accordion
ISO 9001 SK/EN
Certifikát ISO 9001
ISO 14001 SK/EN
Certifikát ISO 14001

Lehota 460
951 36 Lehota
Slovenská Republika

IČO: 36527581
IČ DPH: SK2020147778

Email:
ofir@ofir.sk