Služby pre výrobcov

Elektrotechnická výroba je komplexný proces, vyžadujúci veľké množstvo vzácnych materiálov. Našou úlohou je tieto materiály z Vášho odpadu vrátiť na začiatok výroby ako vstupy. Máme dlhoročné skúsenosti, vďaka ktorým Vám vieme ponúknuť najlepšie podmienky pre Váš priemyselný elektroodpad. 

Vďaka spojeniu globálneho know-how spoločnosti Supportive recycling group a efektívneho spracovania odpadu v našej vlastnej prevádzke sme vhodným partnerom pre všetky elektrotechnické spoločnosti v strednej Európe. Zabezpečíme zberné nádoby na Váš odpad, jeho transport na našu prevádzku, ekologické zhodnotenie a administratívno-legislatívny proces jeho likvidácie.

Uvedomujeme si, že Vaša značka „brand“ je výsledkom mnohoročnej práce a úsilia Vašich zamestnancov. Disponujeme kompletným strojovým parkom a zabezpečíme aby Váš produkt prešiel ekologickým a ekonomicko-účinným spracovaním s dôrazom na likvidáciu komerčnej hodnoty uloženej vo výrobku. Rovnako dbáme na zničenie všetkých dát obsiahnutých vo výrobkoch. Váš odpad je neustále pod naším dohľadom, disponujeme bezpečnostným a kamerovým systémom, odpad zvážame vlastnými vozidlami alebo si najímame overených prepravcov s povolením na prevoz elektroodpadu v rámci EU.

Zabezpečujeme služby preširokú škálu priemyselných odvetví a obchodných sektorov, vrátane: 

  • Telekomunikácie
  • Elektronika a výroba
  • Polovodičové prvky
  • Automobilový sektor
  • Recyklačné spoločnosti
  • Prepravné spoločnosti
  • Servisné centrá
  • Firmy nakladajúce s obecným odpadom
Triedenie dosiek plošných spojov
Triedenie dosiek plošných spojov
Dosky plošných spojov mobilných zariadení
Dosky plošných spojov mobilných zariadení
Počítačový šrot
Počítačový šrot
Demontáž
Demontáž