Služby pre logistiku

Firmy po celom svete sú vystavené konkurenčnému boju a snahám o znižovanie nákladov. Z toho dôvodu prenechávajú materiálový tok, skladovanie, distribúciu a reverznú logistiku špecializovaným spoločnostiam. 

Naše riešenia pomáhajú logistickým firmám znižovať svoje náklady a tiež náklady svojich klientov a tým dosiahnuť konkurenčnú výhodu na trhu. 

Naše špecializované služby:

  • Identifikácia vzniku odpadov a environmentálnych rizík v rámci prevádzky a logistického procesu
  • Školenie manažmentu a zamestnancov
  • Zabezpečíme, aby ste boli environmentálne zodpovedná spoločnosť a zlepšíme Váš image u obchodných partnerov, zákazníkov a vlastníkov
  • Zabezpečíme súlad s aktuálnou legislatívou, kvartálne a ročné hlásenia o množstvách odpadov a ich environmentálnych dopadoch
  • Za odpad zaplatíme najvyššiu možnú hodnotu pri zohľadnení všetkých dopadov na životné prostredie, odkúpime nadbytočné zásoby, poškodené a nezhodné zásoby, zásoby po poistných udalostiach.
  • Poskytneme nádoby, prepravky na odpad, špeciálne obaly na nebezpečný odpad, zabezpečíme dopravu vlastnými vozidlami, prípadne certifikovanými prepravcami
Triedenie dosiek plošných spojov
Triedenie dosiek plošných spojov
Dosky plošných spojov mobilných zariadení
Dosky plošných spojov mobilných zariadení
Počítačový šrot
Počítačový šrot
Demontáž
Demontáž