Kompletná správa (outsourcing) odpadového hospodárstva:

V našej firme sa snažíme zjednodušiť prácu našich obchodných partnerov. Keď prenecháte starostlivosť o Váš odpad na nás, môžete sa sústrediť na dôležitejšie veci. V našej spoločnosti si uvedomujeme, že naši partneri majú rozličné požiadavky, preto sa snažíme byť maximálne flexibilný a každému zabezpečiť jedinečný servis.

Poskytujeme aj služby pre spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou, prostredníctvom našich dcérskych spoločností v štyroch krajinách vieme zabezpečiť služby odpadového hospodárstva v celej Európe.

Výhody spolupráce s nami:

 1. Jeden kontrakt, jeden zodpovedný pracovník
  • V rámci jednej zmluvy sú definované všetky Vaše požiadavky a naše povinnosti v súvislosti s odpadovým hospodárstvom
  • Počas prípravy a trvania zmluvy komunikujete len s jedným pracovníkom, ktorý má na starosti Váš odpad
 2. Odpadové hospodárstvo šité na Vás
  • Na základe vykonania auditu a informácií o množstvách odpadov vytvoríme funkčný systém separovania, skladovania a dopravy
 3. Školenie a tréning Vašich zamestnancov
  • Naučíme Vašich zamestnancov pristupovať k odpadom tak, aby sa stali pre Vás hodnotou
 4. Skoro všetky druhy odpadov
  • Okrem komunálneho odpadu sa Vám postaráme o všetko vrátane nebezpečného odpadu
 5. Reporting a legislatíva
  • Váš odpad spracujeme na základe aktuálnej legislatívy a poskytneme všetky dokumenty vrátane potvrdenia o likvidácii
Triedenie dosiek plošných spojov
Triedenie dosiek plošných spojov
Dosky plošných spojov mobilných zariadení
Dosky plošných spojov mobilných zariadení
Počítačový šrot
Počítačový šrot
Demontáž
Demontáž