Logistické služby

Ako špecialisti v právne vyhovujúcej preprave elektronického odpadu ponúkame široké spektrum logistických služieb:

  • Návrh a realizácia odpadového hospodárstva a logistických služieb na mieru
  • Poskytovanie špeciálnych nádob a kontajnerov
  • Realizácia kusových zásielok, čiastočne alebo úplné naložených zámorských kontajnerov
  • Realizácia prepravy odpadov cez hranice štátov
  • Demontážne práce a zabezpečenie likvidácie nebezpečných látok
  • Vystavovanie legislatívne vyhovujúcich dokumentov 

Naša celoštátna sieť špecializovaných dopravných a logistických spoločností nám umožňuje zvoliť optimálne riešenie pre vaše požiadavky.

Popri logistike sa navyše naši odborníci postarajú o organizáciu sprievodných záležitostí ako sú monitoring, dokumentácia a preclenie.

Takto sme schopní zabezpečiť našim zákazníkom flexibilnú a bezpečnú prepravu v súlade s platnou legislatívou.

Chcete sa dozvedieť viac o našich logistických službách alebo máte otázky k legislatívnym záležitostiam ohľadom dopravných riešení pre elektronický odpad? Skontaktujte sa s nami e-mailom alebo telefonicky. Naši špecialisti Vám radi pomôžu.

Poskytovanie kontajnerov pre elektronický odpad

Podľa vašich individuálnych požiadaviek, ponúkame poskytnutie kontajnerov ako súčasť našich logistických služieb pre zber, triedenie a skladovanie vášho elektronického a priemyselného odpadu.

Kladieme veľký dôraz na vaše potreby pri voľbe vhodného kontajnera v závislosti na tom, či ide o špecifikosť samotného odpadu alebo priemyselného zamerania.

Sieťované kontajnery
Sieťované kontajnery
"Big Bagy"
"Big Bagy"
Veľké boxy
Veľké boxy
Paletové kartóny
Paletové kartóny
ISO 9001 SK/EN
Certifikát ISO 9001
ISO 14001 SK/EN
Certifikát ISO 14001

Lehota 460
951 36 Lehota
Slovenská Republika

IČO: 36527581
IČ DPH: SK2020147778

Email:
ofir@ofir.sk