Slovensky English

OFIR - Julio TABI, s.r.o.

 

Pozeráme sa na svet očami budúcnosti a očakávame, že svet zajtra bude krajší ako dnes. Žijeme v dobe, kedy každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia.
Cieľom spoločnosti OFIR - Julio TABI s.r.o. je dlhodobo chrániť životné prostredie a neustále skvalitňovať spôsob recyklácie elektronického odpadu, zhodnocovať ho. Budujeme tak úspešnú a stabilnú spoločnosť, ktorej štandardom aj naďalej bude riadiť sa princípami: serióznosti, ústretovosti a dlhodobej spolupráce.

Spoločnosť OFIR - Julio TABI s.r.o. bola založená v roku 1998. Je autorizovanou spoločnosťou v oblasti nakladania s odpadmi. Hlavnou činnosťou je spracovávanie vyradených elektrických a elektronických zariadení, a priemyselného odpadu z elektrotechnickej výroby. Spracovaním akéhokoľvek množstva odpadu je možné získať hodnotné suroviny, opätovne použiteľné pre výrobu nových výrobkov. Naše hodnoty sú preto jednoznačné: Ekológia - Efektivita - Financie.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates